Mijn favorieten

Uw huis verkopen

Uw huis verkopen doet U niet dagelijks. Dit is een weloverwogen besluit, waarbij U niet over één nacht ijs gaat. Er zijn een groot aantal zaken waar U rekening mee moet houden om Uw huis zo goed mogelijk te verkopen. Sommige liggen voor de hand, andere niet. Het verkopen van Uw huis is tenslotte geen doe-het-zelf werk. Hierbij schakelt U een deskundige in.

Makelaar is een vrij beroep. Sinds 1 maart 2001 is ook de beschermde titel voor makelaars vervallen. Iedereen mag zich dus makelaar noemen. De makelaars van voor 1 maart 2001 waren allemaal, na een grondige studie en na onderzoek van de Kamer van Koophandel, door de rechtbank beëdigd. De meeste makelaars zijn lid van een beroeps- of belangenvereniging, zoals de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) , VastgoedPRO of VBO (Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed). Wij zijn lid van de grootste vereniging de NVM.

Het lidmaatschap geeft aan de consument extra zekerheid. Immers de leden zijn tot permanente bijscholing op hun vakgebied verplicht en moeten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Bovendien kunt u als consument vrij eenvoudig een klacht indienen als u ontevreden bent over de dienstverlening.

Doorgaans is het verstandig om een makelaar bij u in de buurt te kiezen. Plaatselijke bekendheid is immers erg belangrijk. Vaak kunnen familieleden, kennissen of collega's u iets over hun ervaringen vertellen.

Waarom gaat u kiezen voor Dijk Vastgoed Makelaardij?

Wij kunnen ons voorstellen dat de keuze niet makkelijk is om een geschikte partner te vinden die samen met U uw woning moet gaan verkopen. Waar moet u dan zoal op letten in het maken van de juiste keuze.

Wij hebben een aantal zaken op een rij gezet :
U wilt goed geïnformeerd worden over de werkwijze van ons kantoor. Welke wijze van presenteren kent ons kantoor. Hoe ziet de etalage eruit, valt de internet site op. Welke tarieven hanteren wij, en welke kosten moeten we gaan doorberekenen. Heeft u al een andere woning op het oog, en moet de verkoop daarom snel of juist minder snel. Wij zullen u in dat verband wijzen op de algemene marktomstandigheden, gemiddelde verkoopprijzen en verkooptijden.
Al deze vragen kunnen we samenvatten onder het oriënterend onderhoud.

Het vervolg

Wanneer u de keuze voor ons kantoor heeft uitgesproken, zullen we aanvullende details met u doornemen die allemaal vastgelegd worden in onze gezamenlijke verkoopopdracht. Dan moet u denken aan de definitieve courtage, de verkoop/vraagprijs, het advertentiebudget, en uiteraard de verkoopstrategie. Wanneer daar aanleiding voor is, kunnen we overgaan tot het doen van o.a. kadastrale recherche, bouwkundig onderzoek en bestemmingsplanmatig onderzoek. Deze rapportage kunnen opgenomen worden in de verkoopinformatie.

Wij zullen uw woning op gaan nemen. Dan moet u denken aan het inmeten van diverse ruimten, het weergeven van bijzonderheden en extra luxe. Verder zullen wij de nodige foto's gaan maken van uw woning. Ook zullen wij u vragen uw, met uw woning verband houdende, vaste lasten vrij te geven, zodat deze voor de aspirant koper meer inzicht geven in de kostenstructuur. Dat geldt ook voor eigendomsbewijzen, eventuele juridische correspondentie en tekeningen. Wilt u ook een bord in de tuin? Of alleen maar een raamvignet, of juist helemaal niets ?

Deze en meer feiten kunt u teruglezen in de verkooppresentatie die wij zullen opmaken. Wanneer u ook de informatielijsten en de lijst van zaken heeft ingeleverd, zullen wij uw woning gaan aanmelden en aanbieden aan onze zoekers, de collega makelaars, daarnaast wordt de woning op de internet site(s) geplaatst, waaronder www.funda.nl en uiteraard in onze etalage.

Wanneer er iemand een afspraak maakt voor een bezichtiging. Dan zal dat via ons kantoor geregeld worden, in overleg met U natuurlijk. Wij zullen de potentiële koper rondleiden in uw woning, en hem/haar de vele pluspunten mededelen, die belangrijk zijn in het vormen van een goed oordeel. U hoeft daarbij niet aanwezig te zijn, maar dat kan natuurlijk wel. De meeste bezoekers willen graag rustig rondkijken om de woning goed te kunnen opnemen. Bij echte belangstelling volgt heus wel een tweede bezichtiging, waarbij allerlei details aan bod kunnen komen.

Wanneer een belangstellende gereageerd heeft, zullen wij u dit mededelen via onze website. Zodra er een gegadigde zaken wil doen, zal het proces van vragen en bieden in werking treden. Onze makelaar Wouter de Vries zal een eventueel bod met u bespreken en u adviseren omtrent een reactie. Let wel : wij informeren en adviseren ; u neemt uiteraard zelf de beslissingen, welke wij voor u zullen uitvoeren.

  • De eerste indruk is belangrijk.
  • Zorg voor een opgeruimde woning.
  • Zorg voor een verzorgde tuin.
  • Een mooi terras komt beter uit met tuinstoelen en een parasol.
  • Zorg binnen voor een aangename temperatuur.
  • Let er op, dat kleine mankementen zijn verholpen.
  • Laat uw NVM-makelaar zelf het tempo van bekijken bepalen.
  • Uw NVM-makelaar zal de positieve aspecten benadrukken, gebreken worden niet verzwegen.
  • Let op uw huisdieren. Sommige mensen zijn van de goedbedoelde attenties van uw huisdieren niet gediend.

Op deze momenten zullen uw emoties een rol gaan spelen in uw beslissing wel of niet akkoord te gaan met een bod. U mag van ons kantoor verwachten dat wij een objectief advies uit gaan brengen om wel of geen akkoord te geven. Ook zullen wij de randvoorwaarden waaronder een aspirant koper zijn bieding gaat doen, bespreken.

Wanneer u een akkoord heeft gegeven zullen wij als verkopend makelaar, de koopovereenkomst op gaan stellen, met inbegrip van de lijst roerende zaken die achterblijven, danwel overgenomen kunnen worden. Deze koopovereenkomst zal door koper en verkoper ondertekend worden. Vervolgens zullen wij voor u het contact leggen richting notaris, alwaar de akte van levering notarieel gepasseerd zal worden op de datum die U als verkoper en koper overeen bent gekomen. Er is nogal wat prijsverschil tussen de notarissen op dit gebied dus laat u goed voorlichten.

Daarna...

De koper zal de woning moeten laten taxeren in verband met de hypotheekaanvraag. Uiteraard dient u aan deze taxatie mee te werken, en ook de taxateur de gevraagde informatie te verstrekken. Soms laat de koper nog een bouwkundige keuring uitvoeren om extra zekerheid te krijgen over de bouwkundige staat, wanneer dit niet in een eerder stadium al gebeurd is.

Verder moet u er rekening mee houden, dat wanneer er ontbindende voorwaarden zijn gesteld, zoals voorbehoud financiering of verkoop eigen woning, u nog steeds niet de volle 100% zekerheid heeft dat uw woning ook daadwerkelijk verkocht heeft. Zodra deze datum, die in uw koopovereenkomst vermeld staat, verstreken is, kan de koper alleen ontbinding van de koopovereenkomst vragen tegen betaling van een boete, zijnde 10% van de koopsom.

Wellicht gaan we als verkopend makelaar ook een bankgarantie of waarborgsom vragen van de koper. Dit ter meerdere zekerheid. Ook hiervoor wordt een datum genoemd, waaraan de koper zal moeten voldoen.
Controleert u in deze fase ook even of u een bepaalde opzegtermijn heeft voor uw lopende hypotheek.

Inspectie en notariële overdracht

Het is een goed gebruik om de woning samen met de verkopend makelaar en koper te inspecteren voordat de notariële overdracht plaats vindt. U kunt dan ook meterstanden noteren en afspreken wie deze aan de energiebedrijven doorgeeft.
Van de notaris heeft u intussen een concept van de akte van levering gekregen alsmede een financiële afrekening. De notaris draagt zorg voor de aflossing van de hypotheek,het doorhalen van de hypotheek in het hypotheekregister en de betaling aan de makelaar.
Wanneer op de afgesproken datum de akte gepasseerd wordt, zal een dag later in het kadaster de verkoop zijn doorgevoerd. U heeft uw woning definitief verkocht !
 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring